Przetargi nieograniczone – 15.06.2021r. (dostawy)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetargi nieograniczone na sukcesywną dostawę do jednostek organizacyjnych spółdzielni :

  1. materiałów ogólnobudowlanych,
  2. materiałów hydraulicznych,
  3. materiałów elektrycznych,
  4. środków czystości.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 030.

Przetargi odbędą  się 15 czerwca 2021 r.od godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Materiały przetargowe do pobrania:

Komentarze są wyłączone.