Przetarg nieograniczony – ubezpiecznie mienia

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno – Eksploatacyjny i Dział Ekonomiczno – Finansowy KSM – Kielce, ul. Kujawska 26, pok. nr 44 i 31 – tel. (41) 34-16-030, tel. (41) 34-16-080 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2022 r. – od godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.