Przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny – 26,70m2 – ul. Wiosenna 7 m 55

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 26,70 m2, przy ul. Wiosennej 7 m 55 w Kielcach, położony na III piętrze, składający się z pokoju, kuchni widnej, łazienki, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cena wywoławcza lokalu 203.000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 20.300,00 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 w terminie do 17.06.2024 r. (poniedziałek) do godz. 12 00 i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej do godz. 15.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 18.06.2024 r. o godz. 9 00 w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ( sala konferencyjna – pokój 32 na II piętrze). Administracja Osiedla „Sady” przy ul. Wojewódzkiej 2 w Kielcach udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu – (tel. 41 341 65 20 lub 341 65 30).
Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Komentarze są wyłączone.