Przetarg nieograniczony – 26.10.2021r. (budowa przyłącza ciepłowniczego)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na budowę przyłącza ciepłowniczego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Górna III) na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przy ul. Górnej na terenie działek nr ewidencyjny 236/3, 236/12, 236/13, 236/15 obręb 0011 w Kielcach.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM, ul. Kujawska 26 w Kielcach, w godzinach od 8oo do 14oo  pod nr tel. 41 34-15-590 lub 507-026-567.

Przetarg odbędzie się 26 października 2021 r. – o godz. 10oo w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej” przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.