Przetargi nieograniczone – 26.07.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na:

  • wykonanie remontu dachów i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy  ul. Mazurskiej 64, ul. Zagórskiej 45, ul. Konarskiego 16.
  • dostawę 500 ton miału węglowego do kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach.

Bliższych informacji udziela Techniczno -Eksploatacyjny KSM, – Kielce, ul. Kujawska26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetargi odbędą się 26.07.2022 r.od godz. 1000   siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.