Przetarg nieograniczony – 09.08.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie remontu docieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych  wraz z robotami towarzyszącymi podzielonymi na zadania:

Zadanie 1 – ul. Karłowicza 11,

Zadanie 2 – ul. Sandomierska 158.

Bliższych informacji udziela Techniczno – Eksploatacyjny KSM, – Kielce, ul. Kujawska 26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetarg odbędzie się 09.08.2022 r.od godz. 1000   siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.