Przetarg nieograniczony – 09.08.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza  przetarg nieograniczony na hałdowanie, nawęglanie i obsługa placu węglowego w kotłowniach:

WLM-I (15,40 MWt) 25-345 Kielce, ul. Szczecińska 25,

WLM-II (34,89 MWt) 25-419 Kielce, ul. Żniwna 5.

            Bliższych informacji udziela Techniczno – Eksploatacyjny KSM, – Kielce, ul. Kujawska26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetarg odbędzie się 09.08.2022 r.od godz. 1000   siedzibie Ksm – ul. Kujawska 26 pok. nr 32. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.