Przetarg nieograniczony – 08.02.2022r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg  nieograniczony na:

  • Wykonanie robót remontu parteru (punktu obsługi klienta) w budynku Kieleckiej  Spółdzielni Mieszkaniowej,            

Bliższych informacji udziela Techniczno -Eksploatacyjny KSM ,- Kielce, ul. Kujawska26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetarg odbędzie się 08 lutego 2022 r.od godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Materiały przetargowe do pobrania:

Komentarze są wyłączone.