Wznowienie przyjmowania interesantów w KSM

Szanowni Państwo

W związku ze stopniowym łagodzeniem obostrzeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii, uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2021 roku Spółdzielnia wznawia przyjmowanie interesantów w Biurze Zarządu oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Spółdzielni (Administracje Osiedli, Zakład Energetyki Cieplnej) uruchomione zostaną punkty podawcze – biura obsługi interesantów, w których będziecie Państwo mogli pozostawić lub odebrać dokumenty, dokonać zgłoszeń, a także – po wezwaniu pracownika właściwego działu – załatwić bieżące sprawy. Jak w całym okresie epidemii jesteśmy do Państwa dyspozycji, jednak w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, prosimy, aby:

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiologiczne, ograniczyć wizyty w biurach Spółdzielni do niezbędnego minimum. Wszystkie sprawy, które nie wymagają osobistego uczestnictwa, załatwiajmy nadal telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli sytuacja wymaga wizyty w biurze Spółdzielni, prosimy o stosowanie się do następujących zasad:

  1. Wszyscy interesanci wchodzący do budynku Spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą mieć zakryty nos i usta.
  2. Przed wejściem do budynku interesant musi zdezynfekować dłonie (również jeżeli używa rękawiczek) – podajnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy wejściu.
  3. Po wejściu do budynku należy skierować się do wyznaczonego punktu podawczego – biura obsługi interesantów. W Biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 znajduje się on w pokoju nr 11 na parterze budynku. Wejście do pozostałej części budynku będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach i w obecności pracownika Spółdzielni, załatwiającego Państwa sprawę.
  4. W punkcie podawczym – biurze obsługi może przebywać maksymalnie jeden interesant.
  5. Prosimy o wchodzenie do pomieszczenia obsługi tylko po uprzednim wezwaniu przez pracownika Spółdzielni.
  6. Prosimy o możliwie jak najszybsze załatwiane spraw w biurze Spółdzielni oraz o stosowanie się do uwag i zaleceń wydawanych przez pracowników Spółdzielni.
  7. Osoby oczekujące na obsługę muszą zachować względem siebie 2-metrowe odległości.  Nie twórzmy zgromadzeń – jeżeli na obsługę oczekuje więcej niż 2 interesantów, w miarę możliwości pozostańmy na zewnątrz budynku.
  8. Zabrania się interesantom spożywania posiłków w budynkach Spółdzielni.
  9. Zużyty sprzęt ochronny (maseczki, rękawiczki) należy wyrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane.

Dołóżmy wszelkich starań, aby Państwa wizyta w biurze Spółdzielni, była bezpieczna i by zminimalizować istniejące zagrożenia. W obliczu konieczności wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania i standardów obsługi, okażmy sobie wzajemną cierpliwość i szacunek.                                                                                                                                                                                                                           

Zarząd Spółdzielni

Komentarze są wyłączone.