Wznowienie pracy punkty kasowego Agencji Płatniczej MONETIA

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 roku wznowił pracę punkt kasowy Agencji Płatniczej MONETIA, zlokalizowany w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, w którym przyjmowane są m. in. opłaty czynszowe. W związku z istniejącym nadal zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19,  dla klientów kasy jest w trakcie przebudowy oddzielne wejście, prowadzące do pomieszczenia obsługi bezpośrednio z przedsionka Spółdzielni. Przypominamy również o obowiązku stosowania się do następujących zasad sanitarnych:

  1. Wszyscy klienci wchodzący do pomieszczenia kasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą mieć zakryty nos i usta.
  2. Przed wejściem do pomieszczenia kasowego interesant musi zdezynfekować dłonie (również jeżeli używa rękawiczek).
  3. W pomieszczeniu kasowym może przebywać maksymalnie jeden interesant.
  4. Osoby oczekujące na obsługę powinny przebywać na zewnątrz budynku i zachowywać względem siebie 2-metrowe odległości. Niedopuszczalne jest gromadzenie się w przedsionku Spółdzielni.
  5. Zabrania się interesantom spożywania posiłków w pomieszczeniu kasowym.
  6. Zużyty sprzęt ochronny (maseczki, rękawiczki) należy wyrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane.

Zarząd Spółdzielni         

Komentarze są wyłączone.