U W A G A

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Państwa i pracowników,  od dnia 13.03.2020 roku do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów we wszystkich jednostkach, w tym w Administracjach Osiedli i Zakładzie Energetyki Cieplnej. W budynku przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach będzie funkcjonował jedynie punkt podawczy, w którym będzie można załatwić tylko sprawy niecierpiące zwłoki. W innych sprawach zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy (kontakty wg załączonej listy). W celu usprawnienia procesu załatwiania spraw prosimy, aby w kierowanej do Spółdzielni korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej zawsze podawać numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu.

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa zamieszkiwania, gospodarze domowi zwiększą częstotliwość czynności związanych z utrzymaniem czystości w budynkach, zwłaszcza w częściach parterowych, windach i w wejściach do klatek schodowych, z zastosowaniem środków czystości o właściwościach odkażających.

Konserwatorzy Administracji Osiedli będą realizowali zlecenia polegające na usuwaniu awarii, bezpośrednio zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu.

Ze względu na brak możliwości dokonywania opłat czynszowych bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni, wskazane jest wnoszenie płatności przelewem bankowym – w przypadku braku takiej możliwości, informujemy, że odsetki od nieterminowych wpłat za miesiąc marzec 2020 roku nie będą naliczane.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad sanitarnych. Informujemy o uruchomieniu Infolinii NFZ o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 – 190 – 590.

                                                                                                       ZARZĄD KSM

Komentarze są wyłączone.