Wspólnoty Mieszkaniowe

Spółdzielnia oprócz swoich statutowych zadań zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie spółdzielnia zarządza:

  • 4 Wspólnotami Mieszkaniowymi – 111 lokali mieszkalnych, 36 lokali użytkowych, 80 miejsc postojowych i garaży

oraz administruje: 

  • 2 Wspólnotami Mieszkaniowymi – 40 lokali mieszkalnych

o łącznej powierzchni użytkowej 11.774,38 m2.

Czynności zarządzania i administrowania spółdzielnia prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawach:

  • o własności lokali,
  • o gospodarce nieruchomościami,
  • prawo budowlane,
  • kodeks cywilny. 

Zestawienie Wspólnot obsługiwanych przez Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową

Wspólnota Mieszkaniowa „Zagórska 35”

ul. Zagórska 35 w Kielcach

Wspólnota Mieszkaniowa „Pod dębami”

ul. Dębowa 1 w Kielcach

Wspólnota Mieszkaniowa „Warszawska 49”

ul. Warszawska 49 w Kielcach

Wspólnota Mieszkaniowa „Wspólny Dom”

ul. Pocieszka 15 w Kielcach

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Leszczyńskiej 64 w Kielcach
Wspólnota Mieszkaniowa „Śląska 18”

ul. Śląska 18 w Kielcach