Prace termomodernizacyjne wykonane w ostatnim czasie przez KSM

W ostatnim czasie Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała następujące roboty remontowe.

Plan remontów w KSM na 2019 r. przewidywał remonty elewacji z wykonaniem nowego ocieplenia w podziale na poniższe zadania:

  • zakończenie robót, których realizację rozpoczęto w 2018 r. na budynkach: Daleka 25 i Daleka 27, Chopina 11  
  • kompleksowe wykonanie robót na budynkach : Spółdzielcza 9, Mazurska 70, Bohaterów Warszawy 15,
  • Mazurska 1 – ściana zachodnia,
  • Szczecińska 3 – ściana szczytowa północna,
  • Bodzentyn ul. Ogrodowa 3 – ściana szczytowa zachodnia,
  • rozpoczęcie robót na budynkach: Śląska 10, Bohaterów Warszawy 13.

Wszystkie z powyżej wymienionych zadań zostały zrealizowane, a poniesione koszty finansowe wyniosły 4.963.843,00 zł.

W stosunku do całkowitej kwoty poniesionej na wykonanie wszystkich robót remontowych w naszej spółdzielni w 2019 r. wydatki stanowią  9.046.598,00 zł tj. 54,87 %, co dobitnie świadczy jak dużą wagę do termomodernizacji przywiązuje zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd.

Kontynuując działania z lat ubiegłych promujące termomodernizację budynków przewidziano w planie remontów na rok 2020 w tym zakresie przedsięwzięcia:

  • zakończenie robót, których realizację rozpoczęto w 2019 r. na budynkach: Chopina 11, Bohaterów Warszawy 13, Śląska 10,
  • kompleksowe wykonanie robót na budynkach: Spółdzielcza 4, Mazurska 64, Leszczyńska 68,
  • rozpoczęcie robót na budynkach: Wiosenna 10, Daleka 3

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w okresie I-ego półrocza b.r. udało się zakończyć wszystkie będące kontynuacją z 2019 r. prace, a także rozpocząć je na budynkach Mazurska 64, Leszczyńska 68 oraz Wiosenna 10, Daleka 3 gdzie zakończenie robót założono w 2021 r.

Komentarze są wyłączone.