Przetargi nieograniczone

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na: 

  1. wymiana pionów instalacji elektrycznej w klatkach schodowych budynków mieszkalnych przy ulicy:Zagórskiej 43, Zagórskiej 51, Św. St. Kostki 9, Wiosennej 1, Wiosennej 2, Jarzębinowej 6
  2. zapewnienie konserwacji dla prawidłowej i ciągłej pracy systemu monitoringu budynków użytkowych i placów w osiedlach KSM
  3. malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Zagórskiej 43, Zagórskiej 51, Św. St. Kostki 9, Chopina 17, Karłowicza 3, Nowowiejskiej 5, Jarzębinowej 6, Wiosennej 2
  4. wymiana 3-ch pionów pożarowych w budynkach mieszkalnych wysokich przy ul. Chopina 17 i Nowowiejskiej 5/V,VI kl. sch.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Ksm – ul. Kujawska 26, p. nr 43-44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym pok. nr 43-44 do dnia 26.02.2020 r. do godz. 1500 po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji – 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za każdą z 4-ch  specyfikacji.

Przetargi odbędą się 02 marca 2020 r.od godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komentarze są wyłączone.