Przetargi nieograniczone

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na:

1. wykonanie operatów szacunkowych kotłowni i sieci centralnego ogrzewania,

2. świadczenie usługi w zakresie pełnienia dyżurów pogotowia technicznego i usuwania awarii w nieruchomościach i budynkach w zasobach spółdzielni.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny KSM – ul. Kujawska 26, p. nr 43-44 w godzinach od 900-tej do 1300-tej.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym pok. nr 43-44 do dnia 26.02.2020 r. do godz. 15.00 po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji – 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za każdą ze specyfikacji.

Przetargi odbędą się 02 marca 2020 r. – od godz. 1200 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komentarze są wyłączone.