Przetargi nieograniczone – 13.04.2021r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Roboty polegające na wymianie poziomów instalacji wodociągowej w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Chopina 11 w Kielcach – godz. 1000
  2. Roboty polegające na wymianie istniejących starych (suchych) pionów pożarowych na nowe nawodnione piony pożarowe w budynku mieszkalnym, wysokim przy ul. Nowowiejskiej 15 w Kielcach – godz. 1030
  3. Remont dachów i kominów na budynkach mieszkalnych przy ul. Konarskiego 7, Konarskiego 5, Zagórska 57, Pomorska 100, Zagórska 44, Karłowicza 13, Chopina 7, Bohaterów Warszawy 5, Nowowiejska 22 w Kielcach  – godz. 1100
  4. Remont ocieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kielcach przy ul. Wiosennej 2 i Śląskiej 34 – godz. 1200

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 030.

Przetarg odbędzie się 13 kwietnia 2021 r.od godz. 1000 – Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Pietro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.