Przetargi nieograniczone – 01.12.2020r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na:

  1. wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie dokumentacji technicznej przedłożonej przez Zamawiającego – etap trzeci.
  2. kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji na temat zadania nr 1 udziela Dział Techniczny KSM , na temat zadania nr 2 Dział Techniczno – Eksploatacyjny i Dział Ekonomiczno – Finansowy KSM – Kielce, ul. Kujawska 26, pok. nr 44 i 31 – tel. (41) 34-16-030, tel. (41) 34-16-080 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetargi odbędą się 01 grudnia 2020 r. – od godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.