Przetargi – 6.07.2020

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na: 

  1. wymianę poziomów instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Konarskiego 7, Konarskiego 13,  Karłowicza 8,  Karłowicza10 oraz Karłowicza 13.
  2. budowę sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych na odcinku od istniejącej komory ciepłowniczej zlokalizowanej przy ul. Szymanowskiego 3 do komory ciepłowniczej, zlokalizowanej przy ul. Zagórskiej 48 – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
  3. wymianę części sieci cieplnej niskoparametrowej z węzła przy ul. Śląskiej 34,  DN od 50 – 125 mm, od budynku Śląska 34 wraz z przyłączem do budynku Leszczyńska 64, o łącznej długości ok. 126mb.

Bliższych informacji na temat zadania nr 1 udziela Dział Techniczny Ksm, na temat zadań nr 2 i 3 zakład Energetyki Cieplnej KSM – ul. Kujawska 26, p. nr 39, 40 i 44,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Materiały przetargowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.ksm.pl).

Przetargi odbędą się 06 lipca 2020 r.od godz. 1000 w siedzibie Ksm – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komentarze są wyłączone.