Poszukujemy kandydata na stanowisko: Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

Zakres zadań na stanowisku:

 • organizacja pracy działu techniczno-eksploatacyjnego,
 • przygotowywanie i kontrola wykonania planów remontowych,
 • organizacja przetargów oraz przygotowywanie zapytań ofertowych na prace projektowe i roboty budowlane,
 • nadzór i kontrola nad sprawnym organizacyjnie, prawidłowym merytorycznie i terminowym wykonaniem zadań,
 • nadzór nad wykonawcami, jakością i terminowością wykonania robót,
 • odbiory wykonywanych robót.


Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe techniczne, kierunek: Budownictwo, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość prawa budowlanego oraz prawa spółdzielczego,
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • regularne wynagrodzenie,
 • świadczenia socjalne i z zakresu bhp,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • możliwość udziału w szkoleniach dokształcających,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Wraz z ofertą pracy prosimy o zamieszczenie oświadczenia o następującej treści:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej oraz kolejnych rekrutacji w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781.).”

Oferty prosimy przekazywać na adres e–mail: kadry@ksm.pl

Komentarze są wyłączone.