Dzień Seniora jest stałą imprezą w klubie Polonez.
W naszej siedzibie mieszczą się: Polski Związek Kombatantów oraz Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów,
to dla nich organizowane jest to święto.
    W tym roku uroczystość została uświetniona  występem chóru seniora "Kukułki", który zaprezentował program literacko- muzyczny, przenosząc przybyłych gości w odległe czasy.
Imprezę otworzyła pani Ewa Kraska - kierownik klubu oraz przedstawiciel ZERiI pan Marian Jurek.