"Kielce - Wiosna"to tytuł wystawy poplenerowej
z cyklu "Cztery pory roku"
zorganizowanej przez Klub "Polonez"
oraz Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich.
Otwarcie wystawy odbyło się 22 czerwca 2007 roku.




Artyści Plastycy Świętokrzyscy...


Artyści Plastycy Świętokrzyscy..


Artyści Plastycy Świętokrzyscy..


Artyści Plastycy Świętokrzyscy..


Wystawę uświetnił chór osiedlowy "Kukułki"


na keybordzie zagrał Bartłomiej Pyk...


...zaśpiewały Agnieszka Bomba oraz Anna Jarzyna
z zespołu wokalnego "SONG".





fot. Dorota Słoń