W miesiącu październiku po raz kolejny obchodziliśmy w klubie „Polonez”

Dni Seniora,

które organizowane są dla członków Polskiego Związku Kombatantów oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Uroczystości te uświetnione zostały występami chóru seniora „Kukułki”.

Imprezy otworzyła kierownik klubu, pani Ewa Kraska wraz z przedstawicielem ZERiI, panem Marianem Jurkiem.