Dzień Mamy
24 maja dzieci i młodzież z kół i sekcji, zaprosiły do klubu Polonez  swoje mamy.
Program, który zaprezentowały był spuentowaniem ich całorocznej pracy.
Wszystkie przybyłe mamy powitała pani Ewa Kraska -  kierownik klubu.

Młodzi artyści z niecierpliwością czekali na swój występ, pisklaczki z grupy tanecznej 5- latków ukradkiem zerkały
na widownię.

   

Brtuś Pyk zagrał na instrumencie klawiszowym Ragtime.

Piotruś Dąbek na  gitarze klasycznej Etiudę F. Carulliego.

Zespół taneczny "Czarna Fala"  zaprezentował trzy tańce,  ale najwięcej oklasków otrzymała najmłodsza grupa  artystów.Były to dzieci z Klubu Małego Dziecka, które opowiadały o tym jakie  mamy są kochane.
Po występach panie otrzymały piękne kwiaty, a artyści ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Fot.p. Zdradzisz