Dzień Kobiet
Trochę później, bo 17 marca starsze mieszkanki osiedla spotkały się na uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Serdeczne życzenia skierowane do pań przez Przewodniczącego Rady Osiedla pana Piotra Kowalczyka zostały odebrane radośnie.
Na uroczystości wystąpił osiedlowy chór z programem artystycznym dedykowanym zgromadzonym w klubie paniom.