Pisemne głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków KSM

Kielce, dnia 25 czerwca 2021 roku

INFORMACJA

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o zarządzeniu na podstawie Uchwały nr 576/2021 Zarządu z dnia 22 czerwca 2021 roku oraz art. 36 § 9 – § 13 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze głosowania na piśmie nad uchwałami

Walnego Zgromadzenia Członków

Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

które odbędzie się:

  1. w Osiedlu ZAGÓRSKA – PÓŁNOC – w dniu 21 lipca 2021 roku (środa) w godzinach od 10:00 do 19:00
    w Osiedlowym Klubie Kultury MINIATURA przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach;
  2. w Osiedlu ZAGÓRSKA – POŁUDNIE – w dniu 22 lipca 2021 roku (czwartek) w godzinach od 10:00 do 19:00 w Osiedlowym Klubie Kultury MINIATURA przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach;
  3. w Osiedlu SADY – w dniu 23 lipca 2021 roku (piątek) w godzinach od 10:00 do 19:00 w Osiedlowym Klubie Kultury POLONEZ przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach;
  4. w Osiedlu SANDOMIERSKIE – w dniu 26 lipca 2021 roku (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 19:00
    w Osiedlowym Klubie Kultury SŁONECZKO przy ul. Romualda 3 w Kielcach.

Prosimy o udział w głosowaniu w terminach i miejscach wyznaczonych w Osiedlach, w których bierzecie Państwo udział w Walnym Zgromadzeniu Członków KSM.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu, trybu i sposobu organizacji głosowania Członkowie Spółdzielni otrzymali w indywidualnych zawiadomieniach o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Głosowanie zostanie przeprowadzone przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Komentarze są wyłączone.