Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków KSM

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z nagłym zaostrzeniem epidemii COVID-19 na terenie kraju i Miasta Kielce, w trosceo zdrowie i bezpieczeństwo Członków Spółdzielni, na posiedzeniu w dniu 15 października 2020 roku podjął decyzję o

ODWOŁANIU

mającego się odbyć w dniach: 22, 23, 28, 29 października 2020 roku 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KSM.

Informujemy ponadto, że zważywszy na treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020  r., poz. 1758) – §28 ust. 9 oraz  ogłoszone w dniu 15 października 2020 roku przez Rząd RP kolejne obostrzenia w czerwonej strefie, w której Miasto Kielce będzie pozostawać od dn. 17.10.2020 roku,

ZAKAZANE JEST ORGANIZOWANIE IMPREZ, SPOTKAŃ, ZEBRAŃ

poczynając od dnia 19 października br., co jest równoznaczne z brakiem możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków KSM.   

ZARZĄD KSM         

Komentarze są wyłączone.