Minimalizowanie zagrożeń związanych z epidemią

Informujemy, że od pierwszych dni ogłoszenia stanu epidemii pracownicy biura oraz wszystkich administracji Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej działają w warunkach pełnej mobilizacji tak, by jak najbardziej minimalizować zagrożenie.

Nasi konserwatorzy oraz gospodarze domowi są odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekcji). Klatki schodowe, poręcze, klamki, domofony, przyciski w windach oraz altany śmietnikowe i pokrywy pojemników są dezynfekowane na bieżąco.

ZARZĄD KSM

Komentarze są wyłączone.