Lokal do wynajęcia – ul. Sandomierska 107 – 27,30 m2

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal o powierzchni 27,30 m2 w budynku przy ul. Sandomierskiej 107 w Kielcach.

Dotychczas w  lokalu prowadzony był gabinet stomatologiczny.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert na wynajęcie powyższego lokalu użytkowego – w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarci ofert.

Kopertę należy oznakować w sposób następujący:

  • nazwa oferenta i jego adres
  • lokal, którego dotyczy oferta

Oferta powinna zawierać informację o charakterze prowadzonej działalności oraz oferowana stawkę czynszu netto/m2/m-c

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel.  510 490 764.

Komentarze są wyłączone.