powrót
Jadwiga Polańska     Urodziła się w Radomiu, ale w Kielcach spędziła dzieciństwo, młodość i dorosłe, zawodowe życie.
Absolwentka II LO im. J. Śniadeckiego, ukończyła filologię polską w Studium Nauczycielskim oraz uzyskała magisterium z pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Była nauczycielką języka polskiego i wychowania plastycznego w kieleckich szkołach, a następnie związała się z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, gdzie pracowała aż do emerytury. Maluje z potrzeby serca - najchętniej kwiaty, martwe natury i portrety. Najczęściej posługuje się suchymi pastelami. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

GALERIA:w górę