INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA LOKAL MIESZKALNY

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, odwołuje ogłoszony na dzień 14.10.2020r. o godz. 10 00 ustny przetarg nieograniczony mający na celu zbycie lokalu mieszkalnego o pow. 25,80 m2, przy ul. Mazurskiej 68 m 74 w Kielcach z powodu braku możliwości spełnienia wymogów proceduralnych wynikających z „Regulaminu  przetargu na mieszkalne lokale spółdzielcze z odzysku przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności do lokalu”.

Przetarg ten odbędzie się w terminie późniejszym. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.ksm.pl, gdzie poinformujemy o nowym terminie przetargu na ten lokal oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Kielce, dnia  08.10.2020 r.                                                                                  

                                                                                                                          ZARZĄD                                        Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Komentarze są wyłączone.