Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

format *.DOC

    Poniżej publikujemy druki wniosków, które członkowie Sp-ni lub osoby, które nabyły lokal mieszkalny (garaż) w zasobach tut. Spółdzielni mogą wykorzystać, celem załatwienia zgłaszanych do Spółdzielni spraw.
Z wnioskami zapraszamy zainteresowanych do Punktu Informacyjno -Obsługowego (pokój nr 12 na parterze) w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, gdzie uzyskają Państwo rzeczową informację o sposobie załatwienia wniesionej sprawy.1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przysługującym prawie do mieszkania/garażu. Zaświadczenie do notariusza, celem sporządzenia umowy notarialnej.

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przysługującym prawie do mieszkania/garażu. Zaświadczenie do Sądu Rejonowego w celu założenia księgi wieczystej na mieszkanie/garaż.

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przysługującym prawie do mieszkania/garażu dot. lokali wyodrębnionych. Zaświadczenie do notariusza, celem sporządzenia umowy notarialnej.

4. Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności.

5. Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności.

6. Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu w prawo odrębnej własności.

7. Wniosek o zwrot nadpłaty za centralne ogrzewanie.

8. Oświadczenie dot. wypowiedzenia członkostwa w Spółdzielni.

9. Wniosek o przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem (otrzymaniem/odziedziczeniem) lokalu mieszkalnego.

10. Informacja o nabyciu lokalu w zasobach tut. Sp-ni (dotyczy nabywcy, który nie zamierza przystępować do Spółdzielni).

11. Informacja o nabyciu lokalu w zasobach tut. Sp-ni (dot. kilku współwłaścicieli spośród których żaden nie zamierza przystępować do Spółdzielni).

12. Informacja o nabyciu lokalu w zasobach tut. Sp-ni (dot. kilku współwłaścicieli spośród których jeden jest już członkiem Sp-ni lub jeden z nich zamierza przystąpić do Sp-ni).

13. Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu.

14. Wniosek o wydanie zaświadczenia RP7. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa pracy.


powrót do strony głównej