Dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim, poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w ramach projektu  pn.: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim, poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uzyskano dofinansowanie do zadania pn. „Kompleksowa analiza modernizacji systemu grzewczego dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniająca wielowariantową analizę źródeł ciepła w audycie źródła ciepła, audyt energetyczny sieci ciepłowniczej i określenie zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody dla 118 budynków”.

Komentarze są wyłączone.