Przetarg

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony dla firm z siedzibą w województwie Świętokrzyskim na wykonanie:

  1. Resursu (oceny stopnia zużycia) urządzeń dźwigowych w budynkach wysokich zlokalizowanych w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 1000
  2. Świadczenia Usługi w zakresie pełnienia dyżurów pogotowia technicznego i usuwania awarii w nieruchomościach i budynkach pozostających w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej –  1030 
  3. Przeglądów stanu technicznego instalacji kominowych w budynkach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej –  1100  w dniu 10.02.2020 roku

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno- Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 8°° do 14°° – Tel. 41 34 16 020.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym Spółdzielni pok. nr 43 w cenie 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za specyfikację po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr    18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu.

Przetarg odbędzie się 10 lutego 2020 r.o godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.