Przetargi

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na: 

 1. koszenie trawników w osiedlach Spółdzielni
 2. wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych budynków mieszkalnych i użytkowych (badania jednoroczne i pięcioletnie)
 3. wymiana poziomów wodociągowych w piwnicach budynków mieszkalnych przy ul. Karłowicza 15, Zagórskiej 64, Zagórskiej 72, Bohaterów Warszawy 5, Chopina 15
 4. remont dachów na budynkach mieszkalnych przy Konarskiego 11, Pomorskiej 88, ul. Spółdzielczej 7, Krakowskiej 7, Wiosennej 3 oraz remont kominów na budynkach mieszkalnych przy
  ul. Karłowicza 5 i Karłowicza 9
 5. roboty brukarskie, remont placu zabaw, wiaty śmietnikowe: Mini Park (wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową i trawiastą, wymiana obrzeży betonowych); ul. Karłowicza 11-13 (remont nawierzchni drogi wewnętrznej); Pocieszka 17 – budowa wiaty śmietnikowej; Jarzębinowa 4-6 – remont placu zabaw; pawilon handlowo-usługowy Romualda 3 (utwardzenie terenu pod miejsca postojowe); Sandomierskiej 154 (remont podestów przed wejściem do klatki schodowej i lokalu użytkowego); modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Sandomierskiej 112, Sandomierskiej 154 – Pomorskiej 71/73
 6. remont ociepleń ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych przy ul. Spółdzielczej 4, Mazurskiej 64, Wiosennej 10, Leszczyńskiej 68.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny KSM – ul. Kujawska 26, p. nr 43-44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym pok. nr 43-44 do dnia 11.03.2020 r. do godz. 1500 po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji – 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za każdą z 6-u  specyfikacji.

Przetargi odbędą się 16 marca 2020 r.od godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetargi nieograniczone

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na:

1. wykonanie operatów szacunkowych kotłowni i sieci centralnego ogrzewania,

2. świadczenie usługi w zakresie pełnienia dyżurów pogotowia technicznego i usuwania awarii w nieruchomościach i budynkach w zasobach spółdzielni.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny KSM – ul. Kujawska 26, p. nr 43-44 w godzinach od 900-tej do 1300-tej.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym pok. nr 43-44 do dnia 26.02.2020 r. do godz. 15.00 po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji – 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za każdą ze specyfikacji.

Przetargi odbędą się 02 marca 2020 r. – od godz. 1200 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetargi nieograniczone

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na: 

 1. wymiana pionów instalacji elektrycznej w klatkach schodowych budynków mieszkalnych przy ulicy:Zagórskiej 43, Zagórskiej 51, Św. St. Kostki 9, Wiosennej 1, Wiosennej 2, Jarzębinowej 6
 2. zapewnienie konserwacji dla prawidłowej i ciągłej pracy systemu monitoringu budynków użytkowych i placów w osiedlach KSM
 3. malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Zagórskiej 43, Zagórskiej 51, Św. St. Kostki 9, Chopina 17, Karłowicza 3, Nowowiejskiej 5, Jarzębinowej 6, Wiosennej 2
 4. wymiana 3-ch pionów pożarowych w budynkach mieszkalnych wysokich przy ul. Chopina 17 i Nowowiejskiej 5/V,VI kl. sch.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Ksm – ul. Kujawska 26, p. nr 43-44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym pok. nr 43-44 do dnia 26.02.2020 r. do godz. 1500 po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji – 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za każdą z 4-ch  specyfikacji.

Przetargi odbędą się 02 marca 2020 r.od godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.