Aktualności
ksm wzorowa firmaA N K I E T A
w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Wersja ankiety do wydruku w formacie DOC

Wypełnij poniższe pola
1. W jakim dziale załatwiał(a) Pan(i) swoją sprawę?

Dział Organizacji, Spraw Pracowniczych i Ogólnych
Dział Członkowsko - Mieszkaniowy
Dział Czynszów i Windykacji
Dział Techniczno - Eksploatacyjny
Radca Prawny
Dział Finansowo - Księgowy
Dział Ekonomiczny
Administracja Osiedla Zagórska - Północ
Administracja Osiedla Zagórska - Południe
Administracja Osiedla Sady
Administracja Osiedla Sandomierskie
Punkt Informacyjno - Obsługowy
Sekretariat
Kasa
Zakład Energetyki Cieplnej
Osiedlowy Klub Kultury MINIATURA
Osiedlowy Klub Kultury POLONEZ
Osiedlowy Klub Kultury SŁONECZKO

2. Czy sposób załatwienia sprawy - profesjonalizm, uprzejmość, życzliwość ocenia Pan(i)

b. dobrze
dobrze
zadowalająco
źle
b. źle

3. Czy odpowiadają Pani Panu godziny pracy i przyjęć interesantów w Biurze Zarządu i Administracji Osiedla ?

tak
nie
nie mają dla mnie znaczenia

Jakie są Pani Pana propozycje w tym zakresie ?

4. Jak Pan(i) ocenia dostępność do informacji koniecznych przy załatwianiu spraw w Biurze Zarządu i Administracjach Osiedli ?

b. dobrze
dobrze
dostatecznie
źle

5. Czy treść druków, formularzy, pisemnych odpowiedzi w Pani Pana sprawie jest zrozumiała ?

tak, zrozumiała
mało zrozumiała
niezrozumiała

6. Jak ocenia Pan(i) warunki wypełniania dokumentów, formularzy, napisania pisma (dostępność stolików, krzeseł, oświetlenie) ?

b. dobrze
zadowalająco
źle

Jakie są Pani Pana uwagi w tym zakresie ?

7. Czy w ostatnim czasie zauważył(a) Pan(i) zmiany w jakości pracy Biura Zarządu Sp -ni i Administracji Osiedla ?

tak, zmieniło się na lepsze
tak, zmienilo się na gorsze
nie, nic się nie zmieniło
trudno powiedzieć

inne spostrzeżenia:

8. Jakie są Pani Pana oczekiwania aby załatwianie spraw w Biurze Zarządu i Administracji Osiedla było dla Pani Pana satysfakcjonujące ?

w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.