Aktualności
ksm wzorowa firma
PRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


15.02.2017


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 17,60 m2 przy ul. Karłowicza 13 m 88 w Kielcach położony na IX piętrze, składający się z jednego pokoju, przedpokoju, łazienki, bez kuchni.

Cena wywoławcza lokalu 42.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu w biurze Spółdzielni i wniesienie wadium w kwocie 4.200 zł na r-k Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 181020 2629 0000 9302 0009 1348 do dnia 27.02.2017 r. do godz. 15 00.

Przetarg przeprowadzony będzie 28.02.2017 r. o godz. 12 00, w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26, pok.32, II p.

Zainteresowanych zapraszamy do Działu Członkowskiego - pokój nr 18 - I p. z dowodem osobistym, w celu zapoznania się z regulaminem przetargowym. Administracja Osiedla przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach udostępni klucze dla obejrzenia lokalu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.


13.02.2017


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania i obsługę serwisową systemu indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ilości ok. 23 500 szt.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 8°° do 14°° - Tel. 41 3416 020.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Punkcie Informacyjno Obsługowym Spółdzielni pok. nr 12 w cenie 50 zł + 23 %VAT tj: 61,50 zł. brutto za specyfikację po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu.

Przetargi odbędą się 17 marca 2017 r. - od godz. 1000 w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


21.02.2017


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie :
  • lokal użytkowy o pow. 84,30 m2 położony w pawilonie handlowym przy ul. Zagórskiej 62, poniżej parteru - wejście od ulicy Zagórskiej,
  • lokal użytkowy o pow. 290,20 m2 położony na I.p. pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Pocieszka 17,
  • ścianę północną budynku przy ul. Nowowiejskiej 24 pod umieszczenie reklamy o wymiarach 7,50 x 15,00 m.


Składanie ofert na adres: 25-344 Kielce, ul. Kujawska 26

kontakt tel. Barbara Pawełek ul. Kujawska 26 pokój nr 43 (41) 34 - 16 - 020 lub 797 308 608


12.09.2016

9.08.2016


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzeda w połowie roku 2016 materiały pochodzące z rozbiórki ocieplenia ścian zewnętrznych trzech budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Dalekiej 21, 23 oraz Nowowiejskiej 24 - blachy profilowane (3.300 m2) i obróbki blacharskie malowane proszkowo (1.700 m2), płyty ze szkła hartowanego (600 m2), płyty faliste PCV (1.500 m2), wełnę mineralną gr. 5 cm (6.400 m2), łaty drewniane.

Pisemne oferty cenowe można składać do 15. kwietnia b.r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach.

Telefon kontaktowy - 501-073-659.
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zamierza przystąpić do realizacji inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku przy ul. Konarskiego 14.
W planowanej nadbudowie przewiduje się 3 lokale użytkowe z wejściem odrębną klatką schodową i windą.

Oczekujemy na zgłoszenia chętnych do nabycia na własność lokali użytkowych o powierzchniach użytkowych odpowiednio: 71,6 m2, 81,6 m2, 119,9 m2.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej - 4.050 zł brutto.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w procesie inwestycyjnym za środki własne proszone są o składanie pisemnych ofert w Punkcie Informacyjno-Obsługowym w siedzibie Spółdzielni ul. Kujawska 26 pokój nr 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno Eksploatacyjnym w godz. 8-14 (pokój nr 44 i 45, tel. 41 34 16 130, 41 34 16 130, 509 724 302) lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.ksm.pl


Rzut kondygnacjiLokal nr 1 Lokal nr 2 Lokal nr 3


O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.01.2017
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2017 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2016 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.