Aktualności
ksm wzorowa firma
PRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


05.02.2016


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi ograniczone do firm z siedzibą w województwie świętokrzyskim na:
1. wymianę pionów pożarowych w budynkach mieszkalnych
2. wymianę stolarki okiennej na pcv w klatkach schodowych
3. remont klatek schodowych
oraz przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych na nowe z odczytem radiowym.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny KSM - ul. Kujawska 26, p. nr 44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.
Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Punkcie Informacyjno Obsługowym Spółdzielni pok. nr 12 do dnia 17.02.2016 r. po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji - po 30 zł + 23 %VAT tj: 36,90 zł. brutto za każdą z 4-ch specyfikacji.

Przetargi odbędą się 22 lutego 2016 r. - od godz. 1000 w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26 pok. nr 32.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


15.01.2016


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzeda w połowie roku 2016 materiały pochodzące z rozbiórki ocieplenia ścian zewnętrznych trzech budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Dalekiej 21, 23 oraz Nowowiejskiej 24 - blachy profilowane (3.300 m2) i obróbki blacharskie malowane proszkowo (1.700 m2), płyty ze szkła hartowanego (600 m2), płyty faliste PCV (1.500 m2), wełnę mineralną gr. 5 cm (6.400 m2), łaty drewniane.

Pisemne oferty cenowe można składać do 15. kwietnia b.r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach.

Telefon kontaktowy - 501-073-659.


08.02.2016


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie :
  • lokal użytkowy o pow. 137,30 m2 - po remoncie - położony na parterze budynku przy ul. Zagórskiej 57 (wejście z kl. schodowej),
  • lokal użytkowy o pow. 150,70 m2 położony na parterze budynku przy ul. Zagórskiej 17 B (dotychczas apteka),
  • lokal użytkowy o pow. 84,30 m2 położony w pawilonie handlowym przy ul. Zagórskiej 62, poniżej parteru - wejście od ulicy Zagórskiej,
  • lokal użytkowy o pow. 62,40 m2 położony w pawilonie handlowo- usługowym przy ul. Sandomierskiej 112,


Składanie ofert na adres: 25-344 Kielce, ul. Kujawska 26

kontakt tel. Barbara Pawełek ul. Kujawska 26 pokój nr 43 (41) 34 - 16 - 020 lub 797 308 608
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zamierza przystąpić do realizacji inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku przy ul. Konarskiego 14.
W planowanej nadbudowie przewiduje się 3 lokale użytkowe z wejściem odrębną klatką schodową i windą.

Oczekujemy na zgłoszenia chętnych do nabycia na własność lokali użytkowych o powierzchniach użytkowych odpowiednio: 71,6 m2, 81,6 m2, 119,9 m2.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej - 4.050 zł brutto.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w procesie inwestycyjnym za środki własne proszone są o składanie pisemnych ofert w Punkcie Informacyjno-Obsługowym w siedzibie Spółdzielni ul. Kujawska 26 pokój nr 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno Eksploatacyjnym w godz. 8-14 (pokój nr 44 i 45, tel. 41 34 16 130, 41 34 16 130, 509 724 302) lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.ksm.pl


Rzut kondygnacjiLokal nr 1 Lokal nr 2 Lokal nr 3


O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.12.2015
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2016 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.