Aktualności
ksm wzorowa firma
PRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


17.05.2017


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na lokal mieszkalny typu własnościowego o pow. użytkowej 18,5 m2, położony na III piętrze przy ul. Karłowicza 8 m 21 w Kielcach składający się z jednego pokoju, kuchni ciemnej, łazienki i przedpokoju.

Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cenę wywoławczą lokalu ustala się na kwotę 55.000 zł, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu w biurze Sp-ni i wniesienie wadium odpowiadające 10% wartości ceny wywoławczej tj. 5.500 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 do dnia 30.05.2017 r. do godz. 1500.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 31.05.2017 r. o godz. 1100 w świetlicy Spółdzielni w pokoju nr 32 - II piętro. Zainteresowani winni zgłosić się do Działu Członkowsko - Mieszkaniowego - pokój nr 18 - I piętro, z dowodem osobistym, w celu zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Administracja Osiedla przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach udostępni klucze dla obejrzenia lokalu. Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.


17.05.2017


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie :
  • lokal użytkowy o pow. 84,30 m2 położony w pawilonie handlowym przy ul. Zagórskiej 62, poniżej parteru - wejście od ulicy Zagórskiej,
  • lokal użytkowy o pow. 110,40 m2 położony na parterze bud. przy ul. Sandomierskiej 154,
  • ścianę północną budynku przy ul. Nowowiejskiej 24 pod umieszczenie reklamy o wymiarach 7,50 x 15,00 m.


Składanie ofert na adres: 25-344 Kielce, ul. Kujawska 26

kontakt tel. Kinga Straszyńska ul. Kujawska 26 pokój nr 43, (41) 34 - 16 - 020 lub 797 308 608


12.09.2016Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zamierza przystąpić do realizacji inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku przy ul. Konarskiego 14.
W planowanej nadbudowie przewiduje się 3 lokale użytkowe z wejściem odrębną klatką schodową i windą.

Oczekujemy na zgłoszenia chętnych do nabycia na własność lokali użytkowych o powierzchniach użytkowych odpowiednio: 71,6 m2, 81,6 m2, 119,9 m2.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej - 4.050 zł brutto.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w procesie inwestycyjnym za środki własne proszone są o składanie pisemnych ofert w Punkcie Informacyjno-Obsługowym w siedzibie Spółdzielni ul. Kujawska 26 pokój nr 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno Eksploatacyjnym w godz. 8-14 (pokój nr 44 i 45, tel. 41 34 16 130, 41 34 16 130, 509 724 302) lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.ksm.pl


Rzut kondygnacjiLokal nr 1 Lokal nr 2 Lokal nr 3


O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 30.04.2017
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2017 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2016 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.