Aktualności
ksm wzorowa firma
PRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


08.07.2016


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi ograniczone do firm z siedzibą w województwie świętokrzyskim na:
 1. wykonanie węzłów cieplnych w dwóch budynkach przy ul. Leszczyńskiej
 2. wymianę sieci cieplnej w ulicy Szczecińskiej
 3. rozbudowę budynku usługowego i węzła cieplnego przy ul. Domaszowskiej
 4. wykonanie robót brukarskich w os. "Zagórska-Południe"
 5. remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy źródłowej 19
 6. remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Boh. Warszawy 17
 7. wymianę przyłącza wody do budynku mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej 24 oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Pocieszka 17.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny KSM - ul. Kujawska 26, p. nr 44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Punkcie Informacyjno Obsługowym Spółdzielni pok. nr 12 do dnia 21.07.2016 r., po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji: 50 zł + 23 %VAT tj: 61,50 zł. brutto za każdą z siedmiu specyfikacji.

Przetargi odbędą się 25 lipca 2016 r. - od godz. 1000 w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


11.07.2016


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie :
 • lokal użytkowy o pow. 137,30 m2 - po remoncie - położony na parterze budynku przy ul. Zagórskiej 57 (wejście z kl. schodowej),
 • lokal użytkowy o pow. 84,30 m2 położony w pawilonie handlowym przy ul. Zagórskiej 62, poniżej parteru - wejście od ulicy Zagórskiej,
 • 2 lokale użytkowe o pow. 132,60 m2 i o pow. 120,70 m2 położone na parterze bud. przy ul. Sandomierskiej 154
 • lokal użytkowy o pow. 29,30 m2 położony na parterze budynku przy ul. Źródłowej 19 (wejście z klatki chodowej),
 • lokal użytkowy o pow. 121,70 m2 położony w pawilonie handlowo- usługowym przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach.


Składanie ofert na adres: 25-344 Kielce, ul. Kujawska 26

kontakt tel. Barbara Pawełek ul. Kujawska 26 pokój nr 43 (41) 34 - 16 - 020 lub 797 308 608


15.01.2016


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzeda w połowie roku 2016 materiały pochodzące z rozbiórki ocieplenia ścian zewnętrznych trzech budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Dalekiej 21, 23 oraz Nowowiejskiej 24 - blachy profilowane (3.300 m2) i obróbki blacharskie malowane proszkowo (1.700 m2), płyty ze szkła hartowanego (600 m2), płyty faliste PCV (1.500 m2), wełnę mineralną gr. 5 cm (6.400 m2), łaty drewniane.

Pisemne oferty cenowe można składać do 15. kwietnia b.r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach.

Telefon kontaktowy - 501-073-659.
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zamierza przystąpić do realizacji inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku przy ul. Konarskiego 14.
W planowanej nadbudowie przewiduje się 3 lokale użytkowe z wejściem odrębną klatką schodową i windą.

Oczekujemy na zgłoszenia chętnych do nabycia na własność lokali użytkowych o powierzchniach użytkowych odpowiednio: 71,6 m2, 81,6 m2, 119,9 m2.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej - 4.050 zł brutto.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w procesie inwestycyjnym za środki własne proszone są o składanie pisemnych ofert w Punkcie Informacyjno-Obsługowym w siedzibie Spółdzielni ul. Kujawska 26 pokój nr 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno Eksploatacyjnym w godz. 8-14 (pokój nr 44 i 45, tel. 41 34 16 130, 41 34 16 130, 509 724 302) lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.ksm.pl


Rzut kondygnacjiLokal nr 1 Lokal nr 2 Lokal nr 3


O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 30.06.2016
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2016 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2016 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.