Aktualności
ksm wzorowa firma
PRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


13.11.2015


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach zawiadamia, że głasza ogłasza przetargi ograniczone do firm z siedzibą w województwie świętokrzyskim na:

1. wykonanie remontu stacji usuwania odpadów przy kotle Nr 1 w kotłowni przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach polegający na modernizacji urządzeń odpylających.

2. wykonanie remontu i modernizacji hydroforni osiedlowej przy ul. Mazurskiej 62B.


Bliższych informacji n/t zad. 1 udziela Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej KSM - ul. Konarskiego 14 oraz n/t zad. 2 Dział Techniczny KSM - ul. Kujawska 26, p. nr 44, w godzinach od 9.00-tej do 13.00-tej.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Punkcie Informacyjno Obsługowym Spółdzielni pok. nr 12 do dnia 25.11.2015 r. po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu.

Cena specyfikacji:

- zad. 1 - 30 zł + 23 %VAT tj: 36,90 zł brutto,

- zad. 2 - 50 zł + 23 %VAT tj: 61,50 zł brutto

Przetargi odbędą się 30 listopada 2015 r. - od godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
07.10.2015


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie :
  • lokal użytkowy o pow. 137,30 m2 - po remoncie - położony na parterze budynku przy ul. Zagórskiej 57 (wejście z kl. schodowej),

  • lokal użytkowy o pow. 150.70 m2 położony na parterze budynku przy ul. Zagórskiej 17 B (dotychczas apteka),

  • lokal użytkowy o pow. 84,30 m2 położony w pawilonie handlowym przy ul. Zagórskiej 62, poniżej parteru – wejście od ulicy Zagórskiej,

  • lokal użytkowy o pow. 110,40 m2 położony na parterze budynku przy ul. Sandomierskiej 154,

  • lokal użytkowy o pow. 29,30 m2 położony na parterze budynku przy ul. Warszawskiej 47 (wejście z chodnika). Możliwe prowadzenie działalności handlowej, usługowej.


Składanie ofert na adres: 25-344 Kielce, ul. Kujawska 26

kontakt tel. Barbara Pawełek ul. Kujawska 26 pokój nr 43 (41) 34 - 16 - 020 lub 797 308 608
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zamierza przystąpić do realizacji inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku przy ul. Konarskiego 14.
W planowanej nadbudowie przewiduje się 3 lokale użytkowe z wejściem odrębną klatką schodową i windą.

Oczekujemy na zgłoszenia chętnych do nabycia na własność lokali użytkowych o powierzchniach użytkowych odpowiednio: 71,6 m2, 81,6 m2, 119,9 m2.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej - 4.050 zł brutto.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w procesie inwestycyjnym za środki własne proszone są o składanie pisemnych ofert w Punkcie Informacyjno-Obsługowym w siedzibie Spółdzielni ul. Kujawska 26 pokój nr 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno Eksploatacyjnym w godz. 8-14 (pokój nr 44 i 45, tel. 41 34 16 130, 41 34 16 130, 509 724 302) lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.ksm.pl


Rzut kondygnacjiLokal nr 1 Lokal nr 2 Lokal nr 3


O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2015
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2015 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.