Aktualności
PRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


11.12.2014


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 27,90 m 2 przy ul. Sandomierskiej 78 m 90 w Kielcach, składający się z jednego pokoju, kuchni o pośrednim oświetleniu, przedpokoju, łazienki i balkonu na IX piętrze.

Do udziału zaprasza się osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych. Cenę wywoławczą lokalu ustala się na kwotę 82.500 zł, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8.250 zł.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 22.12.2014 r. o godz. 1300 w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26, pok. nr 32 - II p.

Zainteresowani winni zgłosić się z dowodem osobistym w celu zapoznania się z regulaminem przetargowym i obejrzenia mieszkania do Administracji Osiedla "Sandomierskie" przy ul. Ceglanej 14 w Kielcach, natomiast pisemne oferty należy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (pokój nr 18 - I piętro) w terminie do 19.12.2014 r. do godz. 15 00. W tym samym terminie należy wnieść wymagane wadium na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Kielce 181020 2629 0000 9302 0009 1348.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.


02.12.2014


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie :
  1. 4 oddzielne pokoje (8,0 m2,9,3 m2, 9,2 m2,12,0 m2 ) na cele biurowe, magazynowe lub usługowe o łącznej pow. 38,50 m2 ze wspólnym korytarzem 16,00 m2 położonych w budynku przy ul. Konarskiego 14 w Kielcach,
  2. lokal użytkowy o pow. 137,30 m2 położony na parterze budynku przy ul. Zagórskiej 57 (wejście z kl. schodowej),
  3. lokal użytkowy o pow. 79,70 m2 położony na parterze budynku ul. źródłowa 19 (wejście z kl. schodowej),
  4. lokal użytkowy o pow. 125,10 m2 położony na parterze budynku przy ul. źródłowej 17 A,
  5. ścianę szczytową bud. 11 kondygnacyjnego ul. Chopina 17 - najazd w kierunku Warszawy, położony przy ul. Tarnowskiej naprzeciw bazarów, pod namalowanie reklamy. Cena promocyjna, warunki finansowe do uzgodnienia.


Składanie ofert na adres: 25-344 Kielce, ul. Kujawska 26

kontakt tel. Barbara Pawełek ul. Kujawska 26 pokój nr 43 (41) 34 - 16 - 020 lub 797 308 608
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zamierza przystąpić do realizacji inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku przy ul. Konarskiego 14.
W planowanej nadbudowie przewiduje się 3 lokale użytkowe z wejściem odrębną klatką schodową i windą.

Oczekujemy na zgłoszenia chętnych do nabycia na własność lokali użytkowych o powierzchniach użytkowych odpowiednio: 71,6 m2, 81,6 m2, 119,9 m2.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej - 4.050 zł brutto.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w procesie inwestycyjnym za środki własne proszone są o składanie pisemnych ofert w Punkcie Informacyjno-Obsługowym w siedzibie Spółdzielni ul. Kujawska 26 pokój nr 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno Eksploatacyjnym w godz. 8-14 (pokój nr 44 i 45, tel. 41 34 16 130, 41 34 16 130, 509 724 302) lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.ksm.pl


Rzut kondygnacjiLokal nr 1 Lokal nr 2 Lokal nr 3


O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 30.11.2014
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2015 r. stawki opłat czynszowych

Obowiązujące w 2014 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2014 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.