Aktualności
PRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


16.01.2015


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi ograniczone do firm z siedzibą w województwie świętokrzyskim na:
 1. remont elewacji i dachu budynku przy ul. Warszawskiej 5
 2. wymianę pionów pożarowych w budynkach mieszkalnych
 3. wymianę stolarki okiennej na pcv w klatkach schodowych
 4. koszenie trawy
 5. remont klatek schodowych
 6. wykonanie dwóch węzłów cieplnych przy ul. Leszczyńskiej.


Bliższych informacji udziela Dział Techniczny KSM - ul. Kujawska 26, p. nr 44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Punkcie Informacyjno Obsługowym Spółdzielni pok. nr 12 do dnia 04.02.2015 r.,po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji: pkt 1 - 100 zł + 23 %VAT tj: 123 zł. brutto, pkt 2,3,4,5,6 - po 30 zł + 23 %VAT tj: 36,90 zł. brutto za każdą specyfikację.

Przetargi odbędą się 09 lutego 2015 - od godz. 1000 w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


02.12.2014


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie :
 1. 4 oddzielne pokoje (8,0 m2,9,3 m2, 9,2 m2,12,0 m2 ) na cele biurowe, magazynowe lub usługowe o łącznej pow. 38,50 m2 ze wspólnym korytarzem 16,00 m2 położonych w budynku przy ul. Konarskiego 14 w Kielcach,
 2. lokal użytkowy o pow. 137,30 m2 położony na parterze budynku przy ul. Zagórskiej 57 (wejście z kl. schodowej),
 3. lokal użytkowy o pow. 79,70 m2 położony na parterze budynku ul. źródłowa 19 (wejście z kl. schodowej),
 4. lokal użytkowy o pow. 125,10 m2 położony na parterze budynku przy ul. źródłowej 17 A,
 5. ścianę szczytową bud. 11 kondygnacyjnego ul. Chopina 17 - najazd w kierunku Warszawy, położony przy ul. Tarnowskiej naprzeciw bazarów, pod namalowanie reklamy. Cena promocyjna, warunki finansowe do uzgodnienia.


Składanie ofert na adres: 25-344 Kielce, ul. Kujawska 26

kontakt tel. Barbara Pawełek ul. Kujawska 26 pokój nr 43 (41) 34 - 16 - 020 lub 797 308 608
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zamierza przystąpić do realizacji inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku przy ul. Konarskiego 14.
W planowanej nadbudowie przewiduje się 3 lokale użytkowe z wejściem odrębną klatką schodową i windą.

Oczekujemy na zgłoszenia chętnych do nabycia na własność lokali użytkowych o powierzchniach użytkowych odpowiednio: 71,6 m2, 81,6 m2, 119,9 m2.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej - 4.050 zł brutto.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w procesie inwestycyjnym za środki własne proszone są o składanie pisemnych ofert w Punkcie Informacyjno-Obsługowym w siedzibie Spółdzielni ul. Kujawska 26 pokój nr 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno Eksploatacyjnym w godz. 8-14 (pokój nr 44 i 45, tel. 41 34 16 130, 41 34 16 130, 509 724 302) lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.ksm.pl


Rzut kondygnacjiLokal nr 1 Lokal nr 2 Lokal nr 3


O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.12.2014
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2015 r. stawki opłat czynszowych

Obowiązujące w 2014 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2014 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.